A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa PATATAS FRITAS GUAYS, SL consistente en AMPLIACIÓN DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE PATACAS, cun investimento de 416.230,18 euros, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 166.492,07 euros (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende aumentar a capacidade de almacenaxe de materia prima, necesaria para aumenta-la produción.